Centre de Cercetare ARENSIA Echipele ARENSIA Întrebări Frecvente Medici Întrebări Frecvente Pacienţi

ACORDUL DE COLABORARE BIENALĂ (ACB): ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII ŞI REPUBLICA MOLDOVA

Acordul de Colaborare Bienală (ACB): Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Republica Moldova

Întâlnire pentru implementarea Acordului de Colaborare Bienală (ACB) pentru anii 2014-2015,din 5 martie 2014, desfăşurată la Chişinău, Republica Moldova.

Realizările în domeniul sănătăţii publice şi priorităţile în vederea cooperării în următorii doi ani între Republica Moldova şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii din Europa (OMS/Europa) au fost discutate în cadrul unei întâlniri desfăşurate la 5 martie 2014 la Chişinău. Evenimentul organizat de Biroul Regional al OMS în comun cu Ministerul Sănătăţii a adunat peste 70 de manageri ai instituţiilor naţionale de sănătate, precum şi omologii lor principali şi partenerii internaţionali pentru dezvoltare.

Planificare pentru noua bienală

Semnat la 4 decembrie 2013, noul Acord Bilateral de Colaborare cu Republica Moldova pentru anii 2014–2015 scoate în evidenţă suportul continuu în domeniile prioritare, inclusiv consolidarea sistemelor de sănătate; soluţionarea crizei de resurse umane; consolidarea serviciilor de sănătate publică, îmbunătăţirea măsurilor pentru controlarea şi prevenirea bolilor netransmisibile (BNT) şi a tuberculozei.  

ACB are în perspectivă necesităţile şi priorităţile continue ale ţării şi se înscrie pe linia „Programului global de activitate” al OMS şi componentelor cheie din „Sănătate 2020: Politica Europeană pentru sănătate şi bunăstare”.

Suportul OMS

În discursul său de deschidere, Andrei Usatîi, Ministrul Sănătăţii, şi-a exprimat gratitudinea pentru suportul oferit în perioada bienală anterioară atît de către Biroul Regional al OMS cît şi de organizaţia OMS în general. Oficialul a menţionat în special suportul oferit pentru:

-         Dezvoltarea Strategiei Naţionale pentru Sănătate Publică; 

-         Revizuirea fundamentală a legislaţiei naţionale şi pentru controlul consumului de tutun; 

-         Evaluarea Programului Naţional pentru Tuberculoză; 

-         Instruirea în vederea construirii capacităţilor pentru specialiştii în sănătate publică; 

-         Dezvoltarea unei baze de date pentru resurse umane în sănătate; şi

-         Asigurarea unei pregătiri de specialitate în administrarea şi guvernarea resurselor umane.

Am obţinut multe realizări în sistemul de sănătate cu sprijinul OMS. Acestea vor contribui la o mai bună realizare a obiectivului de acoperire universală cu servicii medicale şi de implementare a reformelor în sănătate”,-  a concluzionat ministrul.

Dr. Jarno Habicht, reprezentantul OMS pentru Republica Moldova, a specificat,  de asemenea, rolul avut de OMS în:

-         Furnizarea unui suport continuu prin coordonarea sectorului de sănătate şi parteneriate pentru îmbunătăţirea transparenţei şi creşterea eficacităţii în asistenţa acordată;

-         Dezvoltarea şi aprobarea, evaluarea sau elaborarea de strategii şi programe în sectorul de sănătate (incluzând implicarea altor sectoare) pentru domeniile prioritare ale sănătăţii publice şi instituţiile publice din acest sector;

-         Furnizarea de consultanţă strategică şi asistenţă tehnică, după necesităţi;

-         Pregătirea şi organizarea de studii şi sondaje privind strategiile aplicate;

-         Organizarea de ateliere şi dialoguri, pentru discutarea strategiilor, pe teme selectate (inclusiv la nivel local) şi un forum naţional anual, pentru a facilita schimbul de păreri în domeniul sănătăţii;

-         Consolidarea capacităţilor (la nivel naţional şi regional) şi vizite de studiu pe temele selectate;

-         Facilitarea parteneriatelor active între organizaţiile Naţiunilor Unite în sectorul de sănătate şi implicare în consultările de după anul 2015;

-         Coordonare cu partenerii şi asigurarea suportului pentru a oferi disponibilitatea consumabilelor selectate (conform necesităţilor din domeniul de sănătate) pentru grupurile ţintă şi vulnerabile.

Progrese înregistrate în Republica Moldova

Mircea Buga, Director Administrativ al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), a menţionat: Cu sprijinul OMS, a fost elaborată şi pusă în aplicare strategia de dezvoltare instituţională a CNAM, şi trebuie să vă spun că pe parcursul ultimului an au fost înregistrate rezultate substanţiale. Problemele de protecţie financiară şi cheltuieli cu speze au beneficiat de asemenea de atenţia OMS, care şi-a oferit competenţa adecvată în sprijinul reformelor de acoperire universală cu servicii medicale în Republica Moldova.”

Carolina Cerniciuc, şeful Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, a menţionat la rândul său,  sprijinul deosebit acordat de OMS în 2013 – nu doar prin dezvoltarea capacităţilor Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice, dar şi prin asistenţa tehnică acordată Ministerului Sănătăţii în implementarea Programului Naţional de Control al Alcoolului şi Tutunului. Carolina Cerniciuc a accentuat şi faptul, că  „Lansarea studiului STEPS [abordare etapizată a activităţii de supraveghere] cu susţinerea OMS reprezintă un imens pas înainte în ceea ce priveşte colectarea datelor despre factorii de risc ai bolilor netransmisibile (BNT), ceea ce ne va ajuta să ne direcţionăm eforturile comune spre acţiuni corecte în reducerea responsabilităţii pe care o reprezintă bolile netransmisibile”.

Mihail Pîslă, Director Administrativ al Centrului Naţional de Sănătate Publică a evidenţiat contribuţia OMS la dezvoltarea şi aprobarea Strategiei Naţionale de Sănătate Publică şi la susţinerea politicilor referitoare la BNT; iar Alexandru Coman, Directorul Administrativ al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a recunoscut sprijinul OMS furnizat cu privire la legislaţia în domeniul medicamentului şi la consolidarea capacităţilor în acest sector.

Valeriu Sava, coordonator al Programului Naţional de Sănătate din cadrul Agenţiei elveţiene de coordonare şi cooperare (SDC), s-a referit la efortul de colaborare dintre SDC şi OMS în susţinerea reformelor din sistemul de sănătate în Republica Moldova. Am observat un angajament puternic al echipei Biroului Regional al OMS de a mişca lucrurile înainte şi de a oferi obună expertiză în susţinerea dialogului de politici din ţară, precum şi a reformelor care ţin de finanţarea sistemului de sănătate, prestarea serviciilor şi consolidarea instituţiilor. Acest tip de parteneriat poate crea un mediu de susţinere pentru factorii de decizie la nivel naţional în procesul de îmbunătăţire a performanţei sistemului de sănătate şi de durabilitate a reformelor din sistem.”

Referinţă

http://www.euro.who.int/en/countries/republic-of-moldova/news/news/news?root_node_selection=75435

 

 

 

Data 26.05.2014

NOUTĂȚI

LINK-URI UTILE

CONTACT